You are here: Home / People / Chaoxing Liu
Chaoxing Liu

Chaoxing Liu

Main Content

 • Associate Professor of Physics
316 Davey Lab
Email: cxl56 [ AT ] psu [ DOT ] edu
Phone: (814) 863-0016

Education

 1. Tsinghua University (Ph.D., Physics), 2009
 2. Tsinghua University (B.S., Fundamental Science), 2003

Specialties:

Condensed Matter Physics
 • Theoretical

Selected Publications

 1. Exact results for the Kondo screening cloud of two helical liquids, Thore Posske, Chao-Xing Liu, Jan Carl Budich, Bjoern Trauzettel, Phys. Rev. Lett. 110, 016602 (2013).
 2. Reentrant topological phases in Mn-doped HgTe quantum wells, W. Beugeling, C. X. Liu, E. G. Novik, L. W. Molenkamp, and C. Morais Smith, Phys. Rev. B 85, 195304 (2012).
 3. Half quantum spin Hall effect on the surface of weak topological insulators, Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 44, 906-911 (2012).
 4. Stable nontrivial Z2 topology in ultrathin Bi (111) films: a first-principles study, Zheng Liu, Chao-Xing Liu, Yong-Shi Wu, Wen-Hui Duan, Feng Liu, Jian Wu, Phys. Rev. Lett. 107, 136805 (2011)
 5. Helical Dirac-Majorana interferometer in a superconductor-topological insulator sandwich structure, Chao-Xing Liu, Bjoern Trauzettel, Phys. Rev. B 83, 220510(R) (2011).
 6. Quantum Hall Effect from the Topological Surface States of Strained Bulk HgTe, C. Brune, C.X. Liu, E.G. Novik, E.M. Hankiewicz, H. Buhmann, Y.L. Chen, X.L. Qi, Z.X. Shen, S.C. Zhang, L.W. Molenkamp, Phys. Rev. Lett. 106, 126803 (2011).
 7. Single valley Dirac fermions in zero-gap HgTe quantum wells, B. Buttner, C.X. Liu, G. Tkachov, E.G. Novik, C. Brne, H. Buhmann, E.M. Hankiewicz, P. Recher, B. Trauzettel, S.C. Zhang, L.W. Molenkamp, Nature Phys. 7, 418-422 (2011).
 8. Charge-spin duality in non-equilibrium transport of helical liquids, Chao-Xing Liu, Jan Carl Budich, Patrik Recher, Bjoern Trauzettel, Phys. Rev. B 83, 035407 (2011).
 9. Theoretical prediction of topological insulator in ternary rare earth chalcogenides, Binghai Yan, Hai-Jun Zhang, Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, Thomas Frauenheim, Shou-Cheng Zhang, Phys. Rev. B 82, 161108R (2010).
 10. Landau Quantization of Massless Dirac Fermions in Topological Insulator, Peng Cheng, Canli Song, Tong Zhang, Yanyi Zhang, Yilin Wang, Jin-Feng Jia, Jing Wang, Yayu Wang, Bang-Fen Zhu, Xi Chen, Xucun Ma, Ke He, Lili Wang, Xi Dai, Zhong Fang, X.C. Xie, Xiao-Liang Qi, Chao-Xing Liu, Shou-Cheng Zhang, Qi-Kun Xue, Phys. Rev. Lett. 105, 076801 (2010).

Research Interests

 • Theoretical condensed-matter physics
 • Spintronics
 • Topological insulators and superconductors
 • Electronic and transport properties of low-dimensional systems
Filed under: